Pakiet informacji przed Festiwalem Biegowym im. Piotra Nurowskiego w Konstancinie-Jeziornie. Wydarzenie już w niedzielę 24 czerwca!

Kolejny rok bijemy rekord frekwencji i już dzisiaj mamy 850 zawodników zapisanych online na Festiwal Biegowy im. Piotra Nurowskiego w Konstancinie-Jeziornie.

Czas na podsumowanie i odpowiedzi na pytania:

Biuro Zawodów
Hotel Konstancja
ul. Źródlana 6/8
Konstancin-Jeziorna
Godziny odbioru pakietów startowych z biura zawodów:
– sobota 23 czerwca 13:00 – 20:00
– niedziela 24 czerwca 7:00 – 10:15

Depozyt
Hotel Konstancja
– niedziela 24 czerwca 7:00 – 14:00

Godziny biegów w niedzielę 24 czerwca:
– 9:00 – 10:00 5 km (start: 200 metrów od bramy PLUS, kierując się w kierunku tężni. meta: brama PLUS)
– 10:30 – 12:00 10 km (start i meta: brama PLUS)
– 12:15 – 12:30 – bieg dla dzieci 9-13 lat (może ulec zamianie)
– 12:30 – 12:45 – bieg dla dzieci 5-8 lat (może ulec zamianie)
– start i meta biegów dla dzieci: brama PLUS

Celebracje zawodników:
– 11:00 -12:00 celebracja zawodników z biegu na 5 km (może zostać przeniesiona na 13:00)
– 13:00 -15:00 celebracja zawodników z biegu na 10 km wraz z nagrodami za triadę Biegaj’MY z DEM’a OPEN oraz nagrody dla dzieci

1. Czy można kupić pakiet startowy w biurze zawodów?
Tak. Jednakże jego zawartość została pomniejszona o koszulkę.
Cena pakietów na 5 km i 10 km w biurze zawodów: 60 zł.
Dostępność pakietów startowych bez koszulek:
– 16 szt. na 10 km
– 34 szt. na 5 km
Rekomendujemy zakup pakietów z numerami startowymi, gwarantującymi start i odbiór medalu w sobotę. W niedzielę ze względu na duże zainteresowanie i liczbę wiadomości oraz telefonów, możliwe, że już nie będzie pakietów.

2. Czy można przepisać na kogoś pakiet startowy w biurze zawodów?
Nie ma już takiej opcji.

3. Czy można przepisać dystans w biurze zawodów?
Nie ma już takiej opcji.

4. Jak odebrać pakiet startowy za kogoś?
Należy napisać krótkie oświadczenie, pozwalające na odbiór pakietu przez daną osobę. W oświadczeniu należy napisać swoje imię nazwisko oraz numer dowodu tożsamości, a także wskazać osobę odbierającą pakiet, podając również wspomniane dane. Osoba odbierająca musi tylko okazać obsłudze skan lub zdjęcie dowodu tożsamości, za którą odbiera pakiet startowy.

5. Jak odebrać pakiet startowy i numer startowy za dziecko?
Należy wydrukować, opisać i podpisać krótkie oświadczenie oraz pozostawić je obsłudze w biurze zawodów.

6. Czy dzieci otrzymują medal i koszulkę?
Medal tak. Nie otrzymują koszulki.

7. Czy dosyłamy nieodebrane pakiety startowe lub nagrody?
Nie dosyłamy nieodebranych pakietów oraz nagród.

8. Czy mogę zmienić rozmiar koszulki w biurze zawodów?
Nie ma takiej możliwości, gdyż może to pozbawić innego zawodnika wybranego rozmiaru.

9. Ile będzie punktów z wodą?
Bieg na 10 km: jeden na mecie, jeden w połowie trasy.
Bieg na 5 km: jeden na mecie.
Bieg dla dzieci: jeden na mecie.

10. Ile będzie kurtyn wodnych?
Minimum 3 kurtyny wodne.

11. Gdzie będzie zabezpieczenie medyczne?
Na trasie biegu oraz punkt medyczny na mecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *