Pakiet informacji przed Festiwalem Biegowym im. Piotra Nurowskiego w Konstancinie-Jeziornie. Wydarzenie już w niedzielę 24 czerwca!

Kolejny rok bijemy rekord frekwencji i już dzisiaj mamy 850 zawodników zapisanych online na Festiwal Biegowy im. Piotra Nurowskiego w Konstancinie-Jeziornie.

Czas na podsumowanie i odpowiedzi na pytania:

Biuro Zawodów
Hotel Konstancja
ul. Źródlana 6/8
Konstancin-Jeziorna
Godziny odbioru pakietów startowych z biura zawodów:
– sobota 23 czerwca 13:00 – 20:00
– niedziela 24 czerwca 7:00 – 10:15

Depozyt
Hotel Konstancja
– niedziela 24 czerwca 7:00 – 14:00

Godziny biegów w niedzielę 24 czerwca:
– 9:00 – 10:00 5 km (start: 200 metrów od bramy PLUS, kierując się w kierunku tężni. meta: brama PLUS)
– 10:30 – 12:00 10 km (start i meta: brama PLUS)
– 12:15 – 12:30 – bieg dla dzieci 9-13 lat (może ulec zamianie)
– 12:30 – 12:45 – bieg dla dzieci 5-8 lat (może ulec zamianie)
– start i meta biegów dla dzieci: brama PLUS

Celebracje zawodników:
– 11:00 -12:00 celebracja zawodników z biegu na 5 km (może zostać przeniesiona na 13:00)
– 13:00 -15:00 celebracja zawodników z biegu na 10 km wraz z nagrodami za triadę Biegaj’MY z DEM’a OPEN oraz nagrody dla dzieci

1. Czy można kupić pakiet startowy w biurze zawodów?
Tak. Jednakże jego zawartość została pomniejszona o koszulkę.
Cena pakietów na 5 km i 10 km w biurze zawodów: 60 zł.
Dostępność pakietów startowych bez koszulek:
– 16 szt. na 10 km
– 34 szt. na 5 km
Rekomendujemy zakup pakietów z numerami startowymi, gwarantującymi start i odbiór medalu w sobotę. W niedzielę ze względu na duże zainteresowanie i liczbę wiadomości oraz telefonów, możliwe, że już nie będzie pakietów.

2. Czy można przepisać na kogoś pakiet startowy w biurze zawodów?
Nie ma już takiej opcji.

3. Czy można przepisać dystans w biurze zawodów?
Nie ma już takiej opcji.

4. Jak odebrać pakiet startowy za kogoś?
Należy napisać krótkie oświadczenie, pozwalające na odbiór pakietu przez daną osobę. W oświadczeniu należy napisać swoje imię nazwisko oraz numer dowodu tożsamości, a także wskazać osobę odbierającą pakiet, podając również wspomniane dane. Osoba odbierająca musi tylko okazać obsłudze skan lub zdjęcie dowodu tożsamości, za którą odbiera pakiet startowy.

5. Jak odebrać pakiet startowy i numer startowy za dziecko?
Należy wydrukować, opisać i podpisać krótkie oświadczenie oraz pozostawić je obsłudze w biurze zawodów.

6. Czy dzieci otrzymują medal i koszulkę?
Medal tak. Nie otrzymują koszulki.

7. Czy dosyłamy nieodebrane pakiety startowe lub nagrody?
Nie dosyłamy nieodebranych pakietów oraz nagród.

8. Czy mogę zmienić rozmiar koszulki w biurze zawodów?
Nie ma takiej możliwości, gdyż może to pozbawić innego zawodnika wybranego rozmiaru.

9. Ile będzie punktów z wodą?
Bieg na 10 km: jeden na mecie, jeden w połowie trasy.
Bieg na 5 km: jeden na mecie.
Bieg dla dzieci: jeden na mecie.

10. Ile będzie kurtyn wodnych?
Minimum 3 kurtyny wodne.

11. Gdzie będzie zabezpieczenie medyczne?
Na trasie biegu oraz punkt medyczny na mecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.